Pahala Bagi Orang yang Mampu Menahan Amarah

28 Apr 2020
Sumber foto: www.unsplash.com

Marah, merupakan bentuk emosi atau tabiat manusia yang normal dan tidak akan dapat dihilangkan. Islam menganggap menahan emosi marah merupakan akhlak yang islami dan luhur serta pantas untuk dimuliakan. Perilaku inilah yang merupakan sifat terkemuka oran-orang yang bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah AS yang di riwayatkan oleh Bukhari dan muslim :

            “Orang yang kuat bukanlah dengan bergulat, namun orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.”

            Perilaku menahan amarah juga difirmankan oleh Allah SWT pada surah Al-Balaad ayat 11-13, “Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang mendermakan hartanya dalam keadaan senang dan susah, menahan amarah, dan suka memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.”

                Allah SWT pun menjanjikan pada hari kiamat Ia akan memanggil hambaNya yang menahan amarah dihadapan semua makhluk, dan mempersilakan untuk memilih bidadari yang dikehendaki mereka. Masya Allah, sungguh istimewanya imbalan bagi mereka yang dapat mengendalikan amarahnya. Walaupun terlihat sukar, Anda dapat membiasakan untuk mengingat keagungan Allah, berwudhu, dan berdo’a agar melatih untuk menahan amarah. Inshaa Allah..